21 Nisan 1956’da İstanbul’da doğdu. Babası Mehmet Cahit ÖNEY, annesi Hatice Mediha ÖNEY’dir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1984 yılında lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda, Türk Sanat Müziği (TSM) alanında tamamladı. Daha sonra İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Sanat Müziği alanında ‘’Yüksek Lisans’’ ve ‘’Sanatta Yeterlik’’yapan Feridun ÖNEY, “Sanatçı Öğretim Görevlisi” olarak İTÜ Konservatuarı’nda ders vermeye başladı. Bugüne kadar TSM Solfej ve Nazariyatı, Ritim Bilgisi, Analitik Solfej, TSM Literatürü, Prozodi, TSM’de Aruz-Usül Uyuşumu ve Müzik Tarihi gibi dersler verdi. 36 yıldır görev yapmakta olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi’nde iki dönem (2012-2020) Rektör Danışmanlığı yaptı.

51 yıldır satranç sporcusu olan (FM) Feridun ÖNEY (FIDE Ustası), 1973’te Türkiye Gençler Şampiyonu, 1976’da Türkiye Satranç Şampiyonu oldu. Ulusal ve Uluslararası satranç turnuvalarında ve Satranç Olimpiyatlarında Türkiye’yi başarıyla temsil eden Feridun ÖNEY’in kendisi gibi satranç sporcusu olan bir kızı vardır.

Hâlihazırda, İTÜ Devlet Konservatuvarı, Kompozisyon Bölümünde “Sanatçı ÖğretimGörevlisi” unvanı ile ders vermekte ve Kompozisyon Bölüm Başkanlığı görevini