Satrancın yaygınlaştırılması için çalışan derneğimiz, üçüncü nesil olarak adlandırılan küçük mahalle kafelerine satranç takımı ve saati desteği verecek, bu kafelerde çeşitli turnuva etkinlikleri düzenleyecektir. Satrançsever Kafe olmak isteyen tüm kafeler derneğimizle irtibata geçebilirler. İlk Satrançsever Kafe Oak oldu.