Zaman akar, her şey değişir. Bu akışta, bizi geçmişten geleceğe taşıyan hafızamızdır. Kurumların hafızası ise arşivleridir. Arşivsiz kurumlar bir süre sonra varlıklarını bile kanıtlayamaz hale gelirler. Satranca dair kurumlar da istisna değildir.