GÜÇLÜYÜZ, CESURUZ, SATRANÇSEVERİZ. BAŞKANLIĞA ADAYIZ.